Grønland, juli 2013

Fugle

Vi så mange fugle, men ikke så mange forskellige arter.
På land var der alle de steder, vi besøgte, Ravn, Gråsisken,
Stenpikker, Laplandsværling og Snespurv samt Odinshane i småsøerne.
Ved Kangerlussuaq og Sisimiut ynglede desuden flere par Vandrefalke
og i en sø nær indlandsisen så vi Havlit.

 Ravnene styrer overalt.


Stenpikker. En unge, der venter på, at forældrene kommer med føde.

Snespurv, her en han, der har samlet insekter til ungerne.

Snespurv. En velvoksen unge, der ikke skammer sig over at vente på, at forældrene leverer føden.

Laplandsværling, han, der tager en pause under fodringen af ungerne.

Laplandsværlig, hun.
Odinshane
 

På havet og ved kysterne var der heller ikke forfærdelig mange forskellige arter.

Malemukkerne kom tæt på de sejlende skibe. Af måger så vi ride, gråmåge og hvidvinget måge.
Havterner så vi langt fra land, hvor de rastede på mindre isbjerge.
Kjover så vi nogle stykker af og ved fuglefjeldene var der desuden tejst og skarv.
Endelig så vi en enkelt rødstrubet lom og en adult havørn i en fjord nord for Illulissat.

 

 

Mallemukkerne flyver meget lavt over vandoverfladen

Her er den gået lidt til vejrs og kommer flyvende med en musling.
 
 
 
 

Mallemukken kan også svømme.

Guiden på en af turene fortalte, at de måger, vi så,
når vi var ude på havet, slet ikke var måger, men mallemukker.

Her er en gråmåge, som endnu ikke er helt voksen og udfarvet.
De fleste af mågerne nedenfor er også gråmåger, muligvis med én hvidvinget måge.
Muligvis Hvidvinget måge.
Samme foto som ovenfor.
Under en sejllads langt fra land passerede vi en flok havterner, der rastede på et mindre isbjerg.
 
 
På et andet isbjerg nær land stod der så en flok rider. Riden er også en måge.
Der står både gamle fugle og unger fra i år på isen.
Af og til dukkede nogle hurtigtflyvende mørke fugle op, ofte
langt fra land. Det var kjover, her en Mellemkjove.
 
På museet i Ilulissat så vi endelig dette patchwork, der er sammensat af et stort skind fra
Islom, omkranset af skind fra Rødstrubet lom og yderst en krans af skind fra Ederfugl.

 

 

Retur til Index eller videre til planterne.