Grønland, juli 2013

Planter.
Det var begrænset hvor mange forskellige blomstrende planter,
vi fandt, men de vokser jo også under barske vilkår.
Planterne beskytter sig bl.a. ved lav vækst, vandfyldte, voksbelagte blade
eller hårede, filtede blade


Én af de første plamter, vi så efter landing i Kangerlussuaq,
var Grønlands nationalblomst, Storblomstret gederams.


Storblomstret gederams er lavere end den Gederams, der vokser i Danmark.
Til gengæld er de enkelte blomster større.Tundra-pil. En lavtvoksende dværgbusk med modne, røde hunrakler,
der er ved at producere hvide hår, som kan spredes af vinden sammen med frøene.

 

Fjeld-hønsetarm med lange uldhår på bladene, der skaber et beskyttende mikroklima omkring planten.

 

Storblomstret sommerkonval.

 

Fjeldvalmue, der - som så mange andre urter - kan vokse i vildmarken helt isoleret fra anden bevoksning.

 

Arktisk guldblomme med dens store, flotte gule blomsterkurv.

 

En anden kurveblomst: Mælkebøtte.

 

- her med flyvefærdige frø.

 

Mosepost. En art rhododendron med stærkt duftende blade.
Grønlandsk post ligner mosepost og bruges bl.a. til ølfremstilling på bryggeriet i Nuuk.

 

Mosepost. Her er det måske lidt nemmere at se ligheden med rhododendron.

 

Vahls pragtstjerne.

 

Alpetjærenellike.

 

Dryas / Grønlandsk fjeldsimmer

 

Blålyng

 

Tyttebær.

Grønlandsk blåklokke, der blev serveret som pynt på maden på restauranten i Hotel Artic..

Rosenrod med tykke, vandfyldte, voksagtige blade.


Rosenrod. Blomsterstand.

Polarkæruld, hvor frøene er forsynet med lange hvide hår, som kan få vinden til at hjælpe med spredningen.
Uldtotten på polarkæruld er større end på de andre arter kæruld på Grønland.

Svampe så vi ikke mange af, men vi fandt da denne nordisk knoldskive.
 

Og så var der disse søblommer. De ligner rådne æbler, men hvert "æble" en en koloni af blågrønalger.

 

I Danmark findes en vækst, der minder om søblomme og hedder gedebolle.
Det er også en koloni af alger, dog ikke blågrønalger, men grønalger.

 

Retur til Index eller videre til dyr på land.