Utterslev Mose: Fugle, dyr, planter m.m.
 
 
Juli
 
     
 
 
I juli 1998 blev det grønne rensningsanlæg i Vestmosen ved Hareskovvejen taget i brug.

Rensningen foregår dels i rodzonen omkring tagrørene, der er plantet inde i anlægget,
dels ved gennemsivning af det grus- og kalklag, der ligger omkring keglen,
hvorigennem vandet ledes ind i anlægget, mens det iltes.
Anlægget skulle stadig fungere i juli 2015, selv om det er underdimensioneret.

 
 
 
 

I juli 2004 så vandet ud som på billedet ovenfor.
Den grønne farve skyldes alger, der nedsætter sigtbarheden væsentligt.

02-07-2015 var vandet dog klart og man kunne fx se vårfluelaver kravle rundt på bunden.
Årsagen er næppe, at vandet i Mosen er blevet renere.
Det hænger nok snarere sammen med det kølige forår, der har dæmpet algevæksten.

 
 
 
     
 
 
 
02-07-2015: Et andet sted i Mosen parrer et par Rødøjet vandnymfe sig.
Videre galant kan man vist ikke beskylde hannen for at være.
 
 
 
 
02-07-2015: På Langholmen vokser en art silke, der lige er begyndt at blomstre.
Nældesilke har vokset nær Langholmen i mange år, men dette er sikkert en anden art.
Silke er snylteplanter, og denne ser ud til at bruge Dueurt som vært.
 
 

Silkeplanten har ikke klorofyl, som de fleste andre planter.
Den snor sig derfor rundt om værtens stængel og danner
"sugevorter" hvorfta et "sugeapparat" vokser ind i værten
og optager næring.

 
     
 
 
 
02-07-2015: En anden snylteplante, der kan træffes blomstrende i Mosen lige nu,
er Gul gyvelkvæler, der snylter på Rød hestehov.
 
 
 
 
02-07-2015: Gyvelkvælerens blomst.
 
 
.
 
 

Retur til Index

Retur til Alula